گروه نشر آثار علمی

دفتر مجلات تخصصی دانشگاه با هدف ارتقاء و توسعه علمی و پیشبرد مرزهای دانش و فناوری کشور آغاز به کار کرده است و اقدام به انتشار ماحصل تجربیات و تحقیقات علمی دانشمندان برجسته داخلی و بین المللی با رویکرد ترویج علم و اکوسیستم سازی اهداف و حل مشکلات واقعی صنعت و حوزه تخصصی نموده است.

اهم اقدامات و فعالیت ها

  • برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار تالیفات و کتب ترجمه شده
  • حمایت از تولید و نشر آثار علمی ارزشمند اعضای هیات علمی شامل تالیف، ترجمه، تحقیق و چاپ نشریات
  • برقراری ارتباط با اساتید، صاحبنظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاه با هماهنگی واحدهای ذیربط
  • برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی-پژوهشی دانشگاه
  • تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در پایگاه های معتبر
  • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف و مقررات از سوی مقام مافوق

دکتر محرم حبیب نژاد کورایم

رئیس گروه نشر آثار علمی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن:73228904 (9821+) داخلی:73228904
ایمیل: hkorayem AT iust.ac.ir

همکاران گروه نشر آثار علمی

دکتر محمد حسن بازیار

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی عمران
تلفن: (9821+) داخلی:73227110
ایمیل: Baziar AT iust.ac.ir

مائده عالمی

کارشناس مجله

تلفن: ۷۷۲۴۰۲۷۳ (9821+) داخلی:3509
ایمیل: alemi AT iust.ac.ir

دکتر بیژن افتخاری یکتا

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: ۷3228873 (9821+)
ایمیل: beftekhari AT iust.ac.ir

رزا بیانی

کارشناس مسئول مجله

تلفن: ۷۷۲۴۰۲۷۴ (9821+) داخلی: 2607
ایمیل: rozabayani AT iust.ac.ir

دکتر محسن فیضی

سردبیر مجله

استاد دانشکده معماری وشهرسازی
تلفن: ۷3228216 (9821+)
ایمیل: mfaizi AT iust.ac.ir

سمیه سیدصالحی

کارشناس مجله

تلفن: ۷۷۲۴۰۲۷۷ (9821+) داخلی: 2368
ایمیل: seyeedsalehi AT iust.ac.ir

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی صنایع
تلفن: ۷۷۲۰۹۰۷۱ (9821+) داخلی:2306
ایمیل: mehrabad AT iust.ac.ir

زینب محمدبیگی

کارشناس مجله

تلفن: ۷۷۲۰۹۰۷۱ (9821+) داخلی:2315
ایمیل: beigi_z AT iust.ac.ir

دکتر محمدرضا دلیری

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی برق
تلفن: ۷۳۲۲۵۷۳۸ (9821+)
ایمیل: daliri AT iust.ac.ir

دکتر علی کاوه

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی عمران
تلفن:۷3228106 (9821+)
ایمیل: Alikaveh AT iust.ac.ir

دکتر مرتضی اسمعیلی

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی راه آهن
تلفن:۷۷451500 (9821+) داخلی: 732285555
ایمیل: m_esmaeili AT iust.ac.ir

دكتر محمدحسن شجاعی فرد

سردبیر مجله

استاد دانشکده مهندسی مکانیک
تلفن: ۷۷۲۴۰۳۶۰ (9821+) داخلی:
ایمیل: mhshf AT iust.ac.ir

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

مجله پژوهش‌های معماری اسلامی

دکتر محمود مهرداد شکریه

سردبیر نشریه

استاد دانشکده مهندسی مکانیک
تلفن:۷3228914 (9821+)
ایمیل: shokrieh AT iust.ac.ir

مهندس نقره کار

سردبیر نشریه

استاد دانشکده مهندسی معماری وشهرسازی
تلفن: (9821+) داخلی:73228221
ایمیل: a_noghrekar AT iust.ac.ir

keyboard_arrow_up